KRIOCHIRURGIA  (zamrażanie) czytaj więcej

 • Migdałki podniebienne  
 • Małżowiny nosowe 
 • Krwawienia z nosa 
 • Włókniaki, brodawczaki, naczyniaki i inne zmiany w gardle lub jamie ustnej

TRANSTYMPANALNE PODANIE LEKU DO UCHA POD MIKROSKOPEM

 • Nagły niedosłuch
 • Choroba Meniere’a
 • Ostre szumy uszne

PARACENTEZA POD MIKROSKOPEM

 • Ostre zapalenie ucha środkowego
 • Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego

SONDOWANIE ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ Z PODANIEM LEKU

 • Przewlekłe zapalenie ślinianki przyusznej
 • Zespół Sjogrena
 • Nawracające obrzęki ślinianki przyusznej

PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA

REHABILITACJA  ZAWROTÓW GŁOWY i ZABURZEŃ RÓWNOWAGI

 • Rehabilitacja na platformie posturograficznej dynamicznej 
 • Rehabilitacja na fotelu obrotowym
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Dobór indywidulanych ćwiczeń dla Pacjenta

MASAŻ CAŁOŚCIOWY LUB CZĘŚCIOWY

INHALACJE ULTRADŹWIĘKOWE 

SZCZEPIENIE 

ZASTRZYKI

DOSTAWOWE PODANIE LEKU

LASER TERAPEUTYCZNY

LAMPA BIOPTRON 

LAMPA SOLLUX