Centrum Medyczne LiMED oraz Śląskie Centrum Słuchu, Szumów, Zawrotów i Zaburzeń Równowagi (proszę zrobić link do zakładki O NAS)jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostycznym i leczniczym. Naszą podstawową misją jest precyzyjna diagnostyka i skuteczne leczenie. Gabinety i pracownie wyposażone są w światowej klasy aparaturę medyczną. m. in. sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym do badań krtani, gardła, nosa, zatok i uszu, aparaturę do diagnostyki kardiologicznej (UKG, EKG, Holter EKG), aparaty USG z opcją 3D oraz Power Doppler, inhalatory ultradźwiękowe, nowoczesną aparaturę do diagnostyki słuchu (proszę zrobić link na podzakładkę Niedosłuch) i narządu równowagi (proszę zrobić link na podzakładkę Zawroty Głowy), mikroskop diagnostyczno-operacyjny, laser, sprzęt wspomagający zabiegi rehabilitacyjne i inne. Dysponujemy również nowoczesnym sprzętem do kriochirurgii (proszę zrobić link do podzakładki Kriochirurgia). Wykonujemy pełną diagnostykę chrapania oraz bezdechów sennych (proszę zrobić link do zakładki Chrapanie) – badania poligraficzne.Dyrektorem Centrum Medycznego LiMED oraz Śląskiego Centrum Słuchu, Szumów, Zawrotów i Zaburzeń Równowagi jest prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska (proszę zrobić link na” czytaj więcej” przy moim nazwisku), specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. Profesor Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Centrum Medycznym LiMED Pacjentami opiekuje się kilkudziesięciu lekarzy (proszę zrobić link na Zespół) reprezentujących wiele specjalności. Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, a większość posiada tytuł doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego i profesora. Są praktykami z ogromnym doświadczeniem, wielu to wybitni uhonorowani klinicyści, adiunkci lub kierownicy Klinik i Katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę lekarzy wspomaga wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz specjaliści z zakresu protetyki słuchu, fizjoterapii i rehabilitacji.

W ramach Centrum Medycznego LiMED znajduje się unikatowy w skali kraju ośrodek kompleksowej diagnostyki oraz leczenia szumów usznych, zawrotów głowy i zaburzeń słuchu – Śląskie Centrum Słuchu, Szumów, Zawrotów i Zaburzeń Równowagi (proszę zrobić link do podzakładki Śląskie Centrum Słuchu, szumów, Zarotów i Zaburzeń Równowagi). Leczenie prowadzone jest przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu laryngologii, audiologii, neurologii i rehabilitacji. Jesteśmy liderem w zakresie leczenia szumów usznych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny światowej – m.in. elektrostymulacji gałęzi usznej nerwu błędnego oraz neuromodulacji akustycznej (proszę zrobić link na podzakładkę Szumy uszne).

ZESPÓŁ LEKARZY
prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowskaprof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek

prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając

prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka

prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala

prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz

prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska

dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska

dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk

dr n. med. Magdalena Marków

dr n. med. Bogusława Orecka

dr n. med. Zbigniew Kaletka

dr n. med. Wojciech Zajęcki

dr n. med. Roman Kaczor

dr n. med. Katarzyna Girczys-Połedniok

dr n. med. Róża Ślusarczyk

dr n. med. Piotr Zając

dr n. med. Piotr Rudnicki

lek. med. Hanna Kuropatnicka

lek. med. Małgorzta Greif

lek. med. Sylwia Szostek-Rogula

lek. med. Aleksander Król.

AlergologiaAngiologia

Audiologia

Biopsje cienkoigłowe

Choroby tarczycy

Chirurgia

Dermatologia

Foniatria

Gastroenterologia

Kardiologia

Laryngologia

Otolaryngologia

Neurologia

Ortopedia

Pediatria

Psychiatria

Rehabilitacja

Reumatologia

Szumy Uszne

Urologia

Zawroty Głowy

Zaburzenia Równowagi

BADANIA DIAGNOSTYCZNEAlergiczne testy skórne

Badania chrapania i bezdechów sennych

Endoskopowe badania krtani

Endoskopowe badania nosa

Endoskopowe badania gardła

Endoskopowe badania uszu

Badania słuchu

audiometria tonalna

audiometria mowy

tympanometria

otoemisje

ABR

Badania szumów usznych

Badania błędnika (VNG)

Badania narządu równowagi (posturografia)

Biopsje cienkoigłowe

Przepływy (doppler) tętnic szyjnych

Doppler kończyn dolnych

Spirometria

Holter EKG

UKG serca

EKG

USG

KONTAKT (proszę zrobić link na zakładkę Kontakt)Centrum Medyczne LiMED oraz Śląskie Centrum Słuchu, Szumów, Zawrotów i Zaburzeń Równowagi

Tylna 12 Tarnowskie Góry

Tel. (32) 7691515; (32) 7691355

e-mail: limed@poczta.onet.pl

www.limed.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – piątek od 8.00 do 20.00