Specjalista chorób naczyń – angiolog

Posiadane specjalizacje

2000 – specjalizacja I° z chorób wewnętrznych
2004 – specjalizacja II° z chorób wewnętrznych,
2007 – specjalizacja z angiologii (chorób naczyń),
2016 – specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalnej,
2016 – jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zdała Europejski egzamin w dziedzinie angiologii (CESMA-UEMS European Diploma in Angiology/Vascular Medicine).

Miejsce pracy
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie prowadzi pododdział kardiologiczno-angiologiczny.

Staże zagraniczne:

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała w liczących się ośrodkach naczyniowych m.in.:

  • w Klinice Limfologii (Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn-Hohenstadt) w Niemczech,
  • w Klinice Chorób Naczyń (Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan – L. Sacco Hospital) w Mediolanie,
  • w Oddziale Angiologii Uniwersytetu Szent Imre w Budapeszcie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

• stopy cukrzycowej
• choroby Raynauda i innych zaburzeń układu mikrokrążenia,
• schorzeń tętnic i żył,
• tętniaków
• obrzęku limfatycznego,
• obrzęków kończyn dolnych
• ran przewlekłych

Dowodem uznania wysokiej pozycji zawodowej Prof. Agaty Stanek w dziedzinie angiologii zarówno w środowisku medycznym krajowym i zagranicznym jest Jej udział w licznych zespołach eksperckich krajowych i zagranicznych (m.in. ekspert w spotkaniach grupy roboczej ds. „ Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego”, w ramach projektu pt: „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” organizowanych przez Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Zdrowia; Członek Zarządu Głównego Europejskiej Organizacji ds. Badań i Edukacji w zakresie naczyń – Vascular Independent Research and EducationEuropean Organisation (VAS); Członek Zarządu Głównego Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów ds specjalizacji w dziedzinie angiologii – European Union Medical Specialization (UEMS) Board of Division of Angiology/Vascular Medicine).

Konsekwencją wspólpracy zagranicznej Prof. Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan – L. Sacco Hospital, Mediolan i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest organizacja w Polsce w latach 2014-2018 pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation – nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych”, mających na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej.

Prof. Agata Stanek jest współautorem i współredaktorem „Podręcznika z angiologii” oraz wielu liczących się publikacji w zakresie chorób naczyń, Członek Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii. Jest zapraszana jako tzw. „zapraszany wykładowca” na liczące się sympozja i kongresy z chorób naczyń.

Wróć do listy lekarzy