ENDOSKOPOWE BADANIE UCHA

BADANIE UCHA POD MIKROSKOPEM

ENDOSKOPOWE BADANIE NOSA

ENDOSKOPOWE BADANIE GARDŁA

ENDOSKOPOWE BADANIE KRTANI

BADANIA SŁUCHU:

 • Audiometria tonalna (badanie słuchu)  – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz  
 • Audiometria tonalna (badanie słuchu) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena ciśnienia w uchu środkowym
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologiczna czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – progi słuchu – komputerowa ocena słuchu
 • Ocena głośności szumu
 • Ocena częstotliwości szumu
 • Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML)

BADANIA NARZĄDU RÓWNOWAGI (BADANIE BŁĘDNIKA):

 • Wideonystagmografia (VNG,) + próby kaloryczne – komputerowe badanie błędnika
 • Test na fotelu obrotowym – badanie błędnika podczas pobudzenia obrotowego
 • Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku
 • Test pchnięcia głową – vHIT
 • Przedsionkowe miogenne potencjały – cVEMP


BIOPSJE CIEŃKOIGŁOWE POD KONTROLĄ USG

BADANIA LABORATORYJNE KRWI – pełny zakres

USG

 • Jamy brzusznej  
 • Miednicy
 • Narządu Ruchu
 • Przezciemiączkowe
 • Stawów Biodrowych
 • Szyi
 • Tarczycy  

DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH

DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH (diagnostyka żylaków)

UKG SERCA (echo serca)

HOLTER EKG ( 24 godzinny monitoring EKG )

EKG

ALERGICZNE TESTY SKÓRNE

SPIROMETRIA