BADANIE CHRAPANIA I BEZDECHÓW SENNYCH – więcej informacji

BADANIE ENDOSKOPOWE UCHA – więcej informacji

BADANIE UCHA POD MIKROSKOPEM – więcej informacji

BADANIE ENDOSKOPOWE NOSA – więcej informacji

BADANIE ENDOSKOPOWE GARDŁA – więcej informacji

BADANIE ENDOSKOPOWE KRTANI – więcej informacji

BADANIA SŁUCHU I SZUMÓW:

 • Audiometria tonalna (badanie słuchu)  – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz  
 • Audiometria tonalna (badanie słuchu) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena ciśnienia w uchu środkowym
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologiczna czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – progi słuchu – komputerowa ocena słuchu
 • Ocena głośności szumu
 • Ocena częstotliwości szumu
 • Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML)

BADANIA NARZĄDU RÓWNOWAGI (BADANIE BŁĘDNIKA):

 • Wideonystagmografia (badanie VNG) + próby kaloryczne – komputerowe badanie błędnika
 • Test na fotelu obrotowym – badanie błędnika podczas pobudzenia obrotowego
 • Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku
 • Test pchnięcia głową – vHIT
 • Przedsionkowe miogenne potencjały – cVEMP

BADANIA LABORATORYJNE KRWI – więcej informacji

BIOPSJE CIEŃKOIGŁOWE POD KONTROLĄ USG – więcej informacji

DOPPLER (PRZEPŁYWY) TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH – więcej informacji

DOPPLER (PRZEPŁYWY) NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH (diagnostyka żylaków) – więcej informacji

EKG – więcej informacji

HOLTER EKG (24 godzinny monitoring EKG) – więcej informacji

SPIROMETRIA – więcej informacji

TESTY SKÓRNE ALERGICZNE – więcej informacji

UKG SERCA (echo serca) – więcej informacji

USG – więcej informacji

 • Jamy brzusznej  
 • Miednicy
 • Narządu Ruchu
 • Stawów Biodrowych (bioderek)
 • Szyi
 • Tarczycy