Standardowo zabieg elektrokardiografii trwa kilka minut. Tak krótki czas monitorowania pracy serca nie zawsze dostarcza w pełni rzetelnych wyników. Holter EKG (24 godzinny monitoring EKG) to metoda, która pozwala na rejestrowanie pracy tego organu przez całą dobę, dzięki czemu możliwe jest wykrycie zaburzeń pojawiających się okresowo – tylko podczas pewnych części dnia lub w trakcie konkretnych czynności.

Aparat służący do wykonywania pomiarów przyczepia się zwykle do paska pacjenta lub zawiesza na jego szyi. Z kolei elektrody lekarz przykleja w kilku punktach w obrębie korpusu. Aktywność pacjenta po założeniu urządzenia nie powinna ulec zmianie. Wręcz przeciwnie, powinien on funkcjonować zgodnie ze swoim codziennym rytmem. Dzięki temu uda się wykryć również ten rodzaj zaburzeń, który zachodzi podczas standardowych czynności, a nie tylko wtedy, gdy organizm odpoczywa. Dodatkową przewagą badania przeprowadzanego metodą Holtera nad standardowym EKG jest także możliwość wykrycia arytmii serca objawiającej się podczas snu.

Lista dostępnych badań