Badanie ma na celu oszacowanie stanu naczyń głębokich oraz powierzchownych nóg. Po jego zakończeniu możliwe jest określenie poziomu ewentualnego upośledzenia żył, na podstawie której lekarz będzie w stanie dobrać właściwe sposoby leczenia. Doppler (przepływy) naczyń kończyn dolnych (diagnostyka żylaków) pozwala dokonać oceny przede wszystkim drożności powierzchownych oraz głębokich żył, rozległości i specyfiki ewentualnych skrzeplin zaobserwowanych w ich wnętrzu czy też kondycji zastawek (i stopnia ich patologii, jeśli takowa występuje). Dzięki niemu wykryć można również tzw. refluks, czyli przepływ wsteczny krwi krążącej w obrębie naczyń dolnych kończyn pacjenta.

Doppler naczyń kończyn dolnych wykonywany jest szybko, bezboleśnie, całkowicie bezpiecznie i nieinwazyjne. Nie ma ograniczeń w kwestii możliwej liczby jego powtórzeń. Przeprowadzenie badania pozwala zidentyfikować nawet drobne zmiany, mogące prowadzić do upośledzenia żył oraz w dalszej perspektywie czasu poważnych problemów zdrowotnych w ramach całego ustroju.

Lista dostępnych badań