ALERGOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska – Zając, specjalista alergolog

ANGIOLOGIA (CHOROBY NACZYŃ)

 • prof. dr hab. n. med. Agata Stanek, specjalista chorób naczyń (European Diploma in Angiology/Vascular Medicine), specjalista chorób wewnętrznych oraz balneologii i medycyny fizykalnej

AUDIOLOGIA I SZUMY USZNE

 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii

BIOPSJE

 • dr n. med. Wojciech Zajęcki, specjalista patomorfolog

CHOROBY TARCZYCY

 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala, internista

DERMATOLOGIA

 • dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska, specjalista dermatolog

GASTROENTEROLOGIA

 • dr n. med. Roman Kaczor, specjalista gastroenterolog
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska, specjalista chorób dzieci i gastroenterolog

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA

 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska, specjalista chorób dzieci i gastroenterolog

KARDIOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem, specjalista kardiolog
 • lek. med. Hanna Kuropatnicka, specjalista kardiolog
 • dr n.med. Małgorzata Greif, specjalista kardiolog 

 LARYNGOLOGIA DOROSŁYCH I DZIECI (od 4 r. ż.) 

 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
 • dr n. med. Magdalena Marków – specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
 • lek. Anna Koniewska – otolaryngologia

NEUROLOGIA

 • dr n. med. Róża Ślusarczyk, specjalista neurolog

ONKOLOGIA

 • dr Marcin Rajczykowski, specjalista onkolog

ORTOPEDIA DZIECI I DOROSŁYCH

 • dr n. med. Piotr Zając, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

PEDIATRIA

 • prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz, specjalista pediatra

REHABILITACJA

 • dr n. med. Sylwia Szostek-Rogula, specjalista rehabilitacji

REUMATOLOGIA

 • lek. med. Dorota Kowalska-Żurkowska

SZUMY USZNE

 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi

UROLOGIA

 • dr n. med. Zbigniew Kaletka, specjalista urolog 

USG 

 • lek. med. Tomasz Srokosz, specjalista radiolog
 • dr n. med. Sylwia Szostek-Rogula, specjalista rehabilitacji, USG narządu ruchu
 • dr. n. med. Piotr Zając USG narządu ruchu, stawów biodrowych dzieci

ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI

 • dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk, specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
 • dr n. med. Sylwia Szostek-Rogula, specjalista rehabilitacji

MASAŻ KLASYCZNY I LECZNICZY

 • tech. fiz. Joanna Malinowska