Elektrokardiografia, czyli EKG, jak w skrócie nazywa się tę bezinwazyjną technikę diagnostyczną, pozwala uzyskać zapis obrazujący elektryczną pracę serca (tzw. elektrokardiogram). Badanie przeprowadza się przy użyciu specjalistycznego aparatu, który drukuje wynik na papierze termicznym. EKG stosuje się w medycynie już od przeszło wieku i uchodzi ono powszechnie za jedno z najbardziej podstawowych badań serca. Mimo relatywnie prostego i szybkiego przebiegu, pozwala uzyskać szereg istotnych informacji w zakresie jakości funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego oraz ewentualnie występujących zaburzeń.

Na bazie elektrokardiogramu, czyli wspomnianego wcześniej wyniku EKG, możemy zmierzyć częstość pracy oraz rytm bicia serca. Jeśli rezultaty pomiarów będą wykraczać poza standardowe wartości, przyjęte dla osób zdrowych, może wskazywać to na upośledzenie układu bodźcotwórczo-przewodzącego lub na zaburzenia jonowe. Badanie umożliwia również wykrycie powiększenia się jam (komór i przedsionków) serca oraz ustalenie lokalizacji patologicznych stanów w mięśniówce, w przypadku osób, które przeszły zawał.

Lista dostępnych badań