Mikrootostopia jest jedną z metod badania ucha polegającą na użyciu mikroskopu. Umożliwia ona obejrzenie narządu słuchowego w powiększeniu – uwidacznia się on na ekranie monitora, do którego przesyłany jest obraz badanych struktur. Pozwala to na precyzyjną ocenę błony bębenkowej, ucha środkowego i zewnętrznego, a tym samym na wykrycie zmian, które łatwo przeoczyć w czasie standardowego badania laryngologicznego. Badanie ucha pod mikroskopem służy nie tylko ocenie jego struktur – mikroskop jest też niezbędny podczas oczyszczania ucha wymagającego usunięcia z niego zalegających złogów oraz wydzieliny. To z kolei umożliwia postawienie diagnozy, a także służy terapii, poprawiając działanie podawanych miejscowo leków. Zastosowanie mikroskopu przez laryngologa to jeden z elementów dokładnej diagnostyki schorzeń narządu słuchu i może stanowić część badania w gabinecie lekarskim. Mikrootoskopia umożliwia również wykonanie w gabinecie drobnych zabiegów ucha środkowego, np. nacięcie błony bębenowej – paracentezę w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha oraz podanie do jamy bębenkowej poprzez jej nakłucie leków wykorzystywanych w leczeniu szumów usznych oraz nagłej głuchoty.

Lista dostępnych badań