BADANIE CHRAPANIA I BEZDECHÓW – POLIGRAFIA
Jedna noc 400 zł
MIARECZKOWANIE (TRZY NOCE)
Wypożyczenie aparatu na trzy noce – dobór aparatu dl leczenia bezdechu oraz dobór maski 200 zł
BIOPSJA POD KONTROLĄ USG
  200 zł
DOPPLER NACZYŃ
Przepływy kończyn dolnych (1 kończyna) 100 zł
Przepływy kończyn dolnych (2 kończyny) 150 zł
Przepływy tętnic szyjnych i kręgowych 120 zł
HOLTER EKG
  120 zł
UKG (echo serca)
  100 zł
USG
Jamy brzusznej   100 zł
Miednicy 100 zł
Narządu Ruchu 100 zł
Przezciemiączkowe 130 zł
Stawów biodrowych 100 zł
Szyi 100 zł
Tarczycy 100 zł
Piersi 100 zł
PAKIET SŁUCH
 • Audiometria tonalna (AT) – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologicznej czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu

Czas trwania badań ok 1,5 godz.

  200 zł
PAKIET SZUMY
 • Audiometria tonalna (AT) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologicznej czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu
 • Ocena głośności szumu
 • Ocena częstotliwości szumu
 • Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML)

Czas trwania badań ok 2 godz.

240 zł
PAKIET ZAWROTY
 • Audiometria tonalna (AT) – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz
 • Wideonystagmografia (VNG) + próby kaloryczne – komputerowa ocena czynności błędnika
 • Test na fotelu obrotowym – ocena czynności błędnika podczas pobudzenia obrotowego
 • Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku

Czas trwania badań ok 2 godz.

 • Co najmniej na 5 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo
 • Na 10 dni przed badaniem należy odstawić leki stosowane w leczeniu zawrotów głowy oraz leki uspakajające
 • Kobiety przed badaniem nie powinny malować rzęs oraz powinny usunąć przedłużane sztuczne rzęsy
 • Bezpośrednio po badaniach nie powinno się prowadzić pojazdów.
270 zł
PAKIET ZAWROTY + SŁUCH
Czas trwania badań ok. 3 godz. 440 zł
PAKIET ZAWROTY + SŁUCH + SZUMY
Czas trwania badań ok. 3,5 godz. 480 zł
POJEDYNCZE BADANIA
Audiometria tonalna (AT)  – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz 30 zł
Audiometria tonalna (AT) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz 40 zł
Audiometria mowy – ocena rozumienia słów 30 zł
Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego 20 zł
Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego 50 zł
Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologiczna czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu. 100 zł
Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – progi słuchu – komputerowa ocena słuchu. (WYNIK Z OPISEM LEKARZA SPECJALISTY) 180 zł
Ocena głośności szumu 20 zł
Ocena częstotliwości szumu 20 zł
Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML) 20 zł
Wideonystagmografia (VNG) + próby kaloryczne – komputerowa ocena czynności błędnika. (WYNIK Z OPISEM LEKARZA SPECJALISTY) 180 zł
Test na fotelu obrotowym – ocena czynności błędnika podczas pobudzenia obrotowego 40 zł
vHIT (test potrząsania głową) 50 zł
CVEMP – przedsionkowe potencjały miogenne 100 zł
Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku 100 zł
…………..