BADANIE CHRAPANIA I BEZDECHÓW – POLIGRAFIA
Badanie + opis wyniku 400 zł
BIOPSJA POD KONTROLĄ USG
300 zł
DOPPLER NACZYŃ
Przepływy kończyn dolnych (1 kończyna) 100 zł
Przepływy kończyn dolnych (2 kończyny) 200 zł
Przepływy tętnic szyjnych i kręgowych 200 zł
HOLTER EKG
120 zł
UKG (echo serca)
100 zł
USG
Jamy brzusznej   200 zł
Miednicy 200 zł
Jamy brzusznej + Miednicy 250 zł
Stawów biodrowych 150 zł
Szyja (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)) 200 zł
Piersi 200 zł
PAKIET SŁUCH
 • Audiometria tonalna (AT) – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologicznej czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu

Czas trwania badań ok 1,5 godz.

  250 zł
PAKIET SZUMY
 • Audiometria tonalna (AT) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz
 • Audiometria mowy – ocena rozumienia słów
 • Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego
 • Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologicznej czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu
 • Ocena głośności szumu
 • Ocena częstotliwości szumu
 • Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML)

Czas trwania badań ok 2 godz.

300 zł
PAKIET ZAWROTY
 • Audiometria tonalna (AT) – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz
 • Wideonystagmografia (VNG) + próby kaloryczne – komputerowa ocena czynności błędnika
 • Test na fotelu obrotowym – ocena czynności błędnika podczas pobudzenia obrotowego
 • Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku

Czas trwania badań ok 2 godz.

 • Co najmniej na 5 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo
 • Na 10 dni przed badaniem należy odstawić leki stosowane w leczeniu zawrotów głowy oraz leki uspakajające
 • Kobiety przed badaniem nie powinny malować rzęs oraz powinny usunąć przedłużane sztuczne rzęsy
 • Bezpośrednio po badaniach nie powinno się prowadzić pojazdów.
350 zł
POJEDYNCZE BADANIA
Audiometria tonalna (AT)  – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 8000 Hz 50 zł
Audiometria tonalna (AT) rozszerzona o zakres wysokich i ultra wysokich częstotliwości – ocena słyszenia tonów czystych od 250 Hz do 20 000 Hz 50 zł
Audiometria mowy – ocena rozumienia słów 30 zł
Tympanometria – ocena czynności ucha środkowego 20 zł
Emisje otoakustyczne (DPOAE) – komputerowa ocena czynności komórek słuchowych ucha wewnętrznego 50 zł
Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – latencje – komputerowa ocena elektrofizjologiczna czynności nerwu słuchowego oraz wyższych pięter drogi słuchowej w mózgu. 200 zł
Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) – progi słuchu – komputerowa ocena słuchu. (WYNIK Z OPISEM LEKARZA SPECJALISTY) 300 zł
Ocena głośności szumu 20 zł
Ocena częstotliwości szumu 20 zł
Wyznaczenie minimalnego poziomu maskowania szumu usznego (MML) 20 zł
Wideonystagmografia (VNG) + próby kaloryczne – komputerowa ocena czynności błędnika. (WYNIK Z OPISEM LEKARZA SPECJALISTY) 200 zł
Test na fotelu obrotowym – ocena czynności błędnika podczas pobudzenia obrotowego 40 zł
vHIT (test potrząsania głową) 50 zł
CVEMP – przedsionkowe potencjały miogenne 100 zł
Posturografia dynamiczna –  komputerowa analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą (test organizacji zmysłowej SOT) oraz test przewidywania upadku 100 zł
…………..