Specjalista otorynolaryngolog i foniatra

Doświadczony specjalista w dziedzinie foniatrii. Zajmuje się pełną diagnostyką i leczeniem schorzeń związanych z zaburzeniem głosu i mowy u dorosłych i dzieci. Główne kierunki działalności klinicznej i naukowej to szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu foniatrii. Szczególnie specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji  zaburzeń głosu i mowy u osób zawodowo pracujących głosem.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalistą 2-go stopnia z foniatrii oraz otorynolaryngologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999r. Posiada duży polski i zagraniczny dorobek z zakresu otorynolaryngologii. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Odbyła liczne szkolenia i staże naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych.  Nieustannie doskonali swoje umiejętności kliniczne biorąc systematycznie czynny udział w specjalistycznych konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa  Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Sekcji Foniatrycznej PTORL.

Obecnie jest zatrudniona w Katedrze i Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wróć do listy lekarzy