Badanie ma na celu oszacować poziom niedrożności lub zwężenia tętnic, które może być elementem prowadzącym w dłuższej perspektywie czasu do udaru mózgu. Proces zwężania się tętnic wynika z odkładania się w ich wnętrzu płytki miażdżycowej. Doppler (przepływy) tętnic szyjnych i kręgowych pozwala na odpowiednio szybkie zidentyfikowanie zachodzących zmian patologicznych na tym podłożu. Dzięki niemu możliwe jest dobranie i wdrożenie właściwych metod leczenia, mających na celu poszerzyć objętość naczyń tętniczych, zwiększyć ilość przepływającej przez nie krwi oraz w ostatecznym rezultacie istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Doppler (przepływy) tętnic szyjnych i kręgowych jest badaniem wykonywanym metodą ultrasonograficzną, a jego przebieg lekarz monitoruje na bieżąco monitorowany, obserwując ekran aparatu. Zabieg można powtarzać go bez ograniczeń. Cały proces jest w pełni bezpieczny i bezbolesny, zarówno w trakcie trwania badania, jak i po jego zakończeniu.

Lista dostępnych badań