Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Specjalista w dziedzinie kardiologii, zajmujący się leczeniem zachowawczym schorzeń kardiologicznych osób dorosłych. Główne kierunki działalności klinicznej i naukowej to szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu kardiologii. Szczególnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista 2-go stopnia z kardiologii i chorób wewnętrznych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997r., stopień doktora habilitowanego w 2007r, a tytuł profesora w 2011r.

Posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu kardiologii klinicznej oraz doświadczalnej. Odbył liczne szkolenia i staże naukowe w renomowanych ośrodkach zagranicznych i polskich, m. in. w Modenie, Florencji, Bratysławie. Jest cenionym wykładowcą na specjalistycznych konferencjach w  kraju oraz  za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą oraz European Histamine Research Society. Został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Primus Inter Pares (1991), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

Obecnie jest zatrudniony w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjologii.

Wróć do listy lekarzy