ALERGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska – Zając    170 zł
prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka     170 zł
ANGIOLOGIA (CHOROBY NACZYŃ)
prof. dr hab. n. med. Agata Stanek     170 zł (z przepływami 320 zł)
CHOROBY TARCZYCY
prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala 170 zł
CHIRURGIA
dr n. med. Piotr Rudnicki 150 zł
DERMATOLOGIA
dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska 150 zł
GASTROENTEROLOGIA
dr n. med. Roman Kaczor   150 zł
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 150 zł
GASTROENTEROLOGIA DZIECI
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 150 zł
KARDIOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem   180 zł
lek. med. Hanna Kuropatnicka     150 zł (z UKG 170 zł)
dr n.med. Małgorzata Greif       150 zł (z UKG 170 zł)
 LARYNGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska  250 zł
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski 250 zł
dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk   150 zł
dr n. med. Magdalena Marków        150 zł
NEUROLOGIA
dr n. med. Róża Ślusarczyk   150 zł
ONKOLOGIA
lek. med. Marcin Rajczykowski   200 zł
ORTOPEDIA DZIECI I DOROSŁYCH
dr n. med. Piotr Zając             150 zł (bioderka 130 zł)
PEDIATRIA
prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz 150 zł
REHABILITACJA
dr n.med. Sylwia Szostek-Rogula      150 zł
REUMATOLOGIA
lek. med. Dorota Kowalska-Żurkowska  150 zł
UROLOGIA
dr n. med. Zbigniew Kaletka     150 zł (z USG 170 zł)