ALERGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska – Zając    300/200 zł
ANGIOLOGIA 
prof. dr hab. n. med. Agata Stanek     250 zł (z przepływami 350 zł)
CHOROBY TARCZYCY
prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala 200 zł
DERMATOLOGIA
dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska 200 zł
GASTROENTEROLOGIA
dr n. med. Roman Kaczor   200 zł
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 200 zł
GASTROENTEROLOGIA DZIECI
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 200 zł
KARDIOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem   200 zł
lek. med. Hanna Kuropatnicka     200 zł
dr n.med. Małgorzata Greif       200 zł
 LARYNGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska  300 zł
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski 300 zł
dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk 200 zł
dr n. med. Magdalena Marków 250 zł
lek. Anna Koniewska 200 zł
NEUROLOGIA
dr n. med. Róża Ślusarczyk   180 zł
ONKOLOGIA
lek. med. Marcin Rajczykowski   250 zł
ORTOPEDIA DOROSŁYCH
lek.med. Maciej Pisarczyk 200 zł (z usg narządu ruchu 300zł)
ORTOPEDIA DZIECI
dr n. med. Piotr Zając             250 zł
PEDIATRIA
prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz 200 zł
REHABILITACJA
dr n.med. Sylwia Szostek-Rogula     200 zł
REUMATOLOGIA
lek. med. Dorota Kowalska-Żurkowska 200 zł
UROLOGIA
dr n. med. Zbigniew Kaletka     200 zł