ALERGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska – Zając    160 zł
dr hab. n. med. Alicja Grzanka     160 zł
ANGIOLOGIA (CHOROBY NACZYŃ)
prof. dr hab. n. med. Agata Stanek     160 zł (z przepływami 320 zł)
CHOROBY TARCZYCY
prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala 140 zł
CHIRURGIA
dr n. med. Piotr Rudnicki 140 zł
DERMATOLGIA
dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska 140 zł
DIABETOLOGIA ORAZ ENDOKRYNOLOGIA
dr n. med. Marta Wróbel   140 zł (z USG 170 zł)
FONIATRIA
dr n. med. Bogusława Orecka     140 zł
GASTROENTEROLOGIA
dr n. med. Roman Kaczor   140 zł
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 140 zł
GASTROENTEROLOGIA DZIECI
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 140 zł
KARDIOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem   150 zł
lek. med. Hanna Kuropatnicka     140 zł (z UKG 160 zł)
dr n.med. Małgorzata Greif       140 zł (z UKG 160 zł)
lek. med. Krzysztof Chromiński     140 zł (z UKG 160 zł)
 LARYNGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska 200 zł
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski 250 zł
dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk   150 zł
dr n. med. Magdalena Marków        110 zł
NEUROLOGIA
dr n. med. Róża Ślusarczyk   140 zł
ORTOPEDIA DZIECI I DOROSŁYCH
dr n. med. Piotr Zając             140 zł
PEDIATRIA
prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz 150 zł
PSYCHIATRIA
dr n. med. Katarzyna Girczys-Połedniok   120 zł (pierwsza wizyta 150 zł)
PSYCHOLOG
mgr Marta Serafin-Czaja 120 zł (pierwsza wizyta 150 zł)
REHABILITACJA
lek. med. Sylwia Szostek-Rogula      140 zł
REUMATOLOGIA
lek. med. Dorota Kowalska-Żurkowska  140 zł
UROLOGIA
dr n. med. Zbigniew Kaletka     140 zł (z USG 170 zł)