ALERGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska – Zając    300/200 zł
ANGIOLOGIA 
prof. dr hab. n. med. Agata Stanek     200 zł (z przepływami 320 zł)
CHOROBY TARCZYCY
prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala 200 zł
DERMATOLOGIA
dr n. med. Małgorzata Pindycka-Piaszczyńska 180 zł
GASTROENTEROLOGIA
dr n. med. Roman Kaczor   180 zł
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 200 zł
GASTROENTEROLOGIA DZIECI
prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska 200 zł
KARDIOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem   200 zł
lek. med. Hanna Kuropatnicka     180 zł (z UKG 200 zł)
dr n.med. Małgorzata Greif       180 zł (z UKG 200 zł)
 LARYNGOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska  250 zł
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski 250 zł
dr n. med. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk   180 zł
dr n. med. Magdalena Marków        180 zł
NEUROLOGIA
dr n. med. Róża Ślusarczyk   180 zł
ONKOLOGIA
lek. med. Marcin Rajczykowski   200 zł
ORTOPEDIA DZIECI
dr n. med. Piotr Zając             150 zł 
PEDIATRIA
prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz 200 zł
REHABILITACJA
dr n.med. Sylwia Szostek-Rogula      180 zł
REUMATOLOGIA
lek. med. Dorota Kowalska-Żurkowska  180 zł
UROLOGIA
dr n. med. Zbigniew Kaletka     180 zł (z USG 200 zł)