Specjalista onkologii klinicznej

Zatrudniony w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach.

Prowadzi leczenie nowotworów układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, a także czerniaka i nowotworów neuroendokrynnych:

• nowotwory płuca
• nowotwory przełyku
• nowotwory żołądka
• nowotwory jelita
• nowotwory odbytu
• nowotwory trzustki
• nowotwory wątroby
• nowotwory prostaty
• nowotwory prącia
• nowotwory jądra
• nowotwory nerki
• czerniak o dowolnej lokalizacji

W terapii przeciwnowotworowej, w zależności od wskazań stosuje chemioterapie, hormonoterapie, immunoterapie, a także leczenie inhibitorami kinaz (tzw. leczenie celowane). Prowadzi również radioterapie konwencjonalną, a także przy zastosowaniu technik wysokospecjalistycznych radioterapie stereotaktyczną, która daje możliwość precyzyjnego kierowania wiązką promieni w obszar zmiany nowotworowej, w możliwie największym stopniu oszczędzając przy tym otaczające zdrowe tkanki.
W Instytucie Onkologii w Gliwicach jest członkiem lekarskich zespołów medycznych zajmujących się wielospecjalistycznym leczeniem nowotworów układu pokarmowego, oraz nowotworów neuroendokrynnych.

Regularnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.
Osiągnięcia swojej pracy prezentuje w formie wykładów lub plakatów.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Współpracuje z ważnymi ośrodkami onkologicznymi w Kraju czego efektem są wspólne publikacje naukowe

Nie przeprowadza konsultacji w przypadku nowotworów takich jak: rak piersi, nowotwory rejonu głowy i szyi, nowotwory żeńskiego układu rozrodczego, nowotwory kości i tkanek miękkich, oraz układu nerwowego
Nie konsultuje dzieci i nie prowadzi leczenia chirurgicznego.

Publikacje

Wróć do listy lekarzy