Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

 

01.

Sex-Related Cochlear Impairment in Cigarette Smokers

Grażyna Lisowska, Jerzy Jochem, Agata Gierlotka, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski

Med. Sci Monit  DOI: 10.12659/MSM.899589

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.405

Punktacja ministerstwa: 15.000

02.

Possibilities of surgical correction of vocal cord palsy after thyroid gland operations.

Grażyna Lisowska, Paweł Sowa, Hanna Misiołek, Wojciech Ścierski, Maciej Misiołek.

Endokrynol.Pol.2015; T.66, nr 5, s.412-416

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112

Punktacja ministerstwa: 15.000

03.

Influence of aging on medial olivocochlear system function.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Bogusława Orecka, Maciej Misiołek.

Clin.Interv.Aging2014; Vol.9, p.901-914

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.077

Punktacja ministerstwa: 25.000

04.

Test eferentny ślimaka – czułość i swoistość metody.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski, Bogusława Orecka, Eugeniusz Czecior, Anna Dziendziel.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2008; T.62, nr 6, s.747-754.

Punktacja ministerstwa: 9.000

05.

Wpływ wieku na poziom emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym słuchem.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Bogusława Orecka, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski, Eugeniusz Czecior.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.796-800.

Punktacja ministerstwa: 9.000

06.

Badania emisji otoakustycznych u dzieci podczas chemioterapii z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Agata Hajduk, Aleksandra Polok, Renata Tomaszewska, Maciej Misiołek. Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2006; T.60 nr 3, s.415-420.

Punktacja ministerstwa: 9.000

07.

Układ eferentyny ślimaka – anatomia, fizjologia, badania kliniczne.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski.

Otorynolaryngologia – Przegl.Klin.2006; T.5 nr 2, s.63-69.

Punktacja ministerstwa: 6.000

08.

Wpływ poziomu stymulacji ipsilateralnej strony badanego ucha oraz opcji "linear" i "nonlinear" emisji otoakustycznych na wielkość efektu kontralateralnego.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Agata Hajduk, Maciej Misiołek.

Audiofonologia2005; T.27, s.51-56

09.

Ocena słuchu u dzieci podczas chemioterapii.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Agata Hajduk, Aleksandra Polok, Renata Tomaszewska, Maciej Misiołek.

Pol.Merk.Lek.2005; T.19 nr 111, s.340-342.

Punktacja ministerstwa: 6.000

10.

Uszkodzenia słuchu i diagnostyka różnicowa.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski.

Mag.Lek.Rodz.2004; R.1, nr 11(10), s.53-60

Punktacja ministerstwa: 3.000

11.

The comparison of the efferent effect for Click-Evoked Otoacoustic Emissions and Distortion Product Otoacoustic Emissions in Humans.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Agnieszka Widziszowska, Agata Hajduk.

Audiology and Otolaryngology Engineering. Biomedical Engineering. / Ed.: R. Panuszka, Kraków : Polish Acoustical Society Division, 2003, p.151-156.

Structures – Waves – Biomedical Engineering. Vol.12 No.2

Punktacja ministerstwa: 12.000

12.

Influence of contralateral stimulation by two-tone complexes, narrow-band and broad-band noise signals on the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission levels in humans. 

Grażyna Lisowska, J. Smurzyński, Krzysztof Morawski, Grzegorz Namysłowski, R. Probst. 

Acta Oto-laryngol.2002; Vol.122, No.6, p.613-619

Impact Factor ISI: 0.729

Punktacja ministerstwa: 20.000

13.

Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzycę insulinozależną.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Krzysztof Strojek.

Otolaryngol.Pol.2002; T.56 nr 2, s.217-225.

Punktacja ministerstwa: 5.000

14.

Cochlear dysfunction and diabetic microangiopathy.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Krzysztof Strojek.

Scand.Audiol.2001; Vol.30, Suppl.52, p.199-203

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.652

Punktacja ministerstwa: 3.000

15.

Early identification of hearing impairment in patients with type 1 diabetes mellitus.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Krzysztof Strojek.

Otol.Neurotol.2001; Vol.22, No.3, p.316-320

Punktacja ministerstwa: 20.000

16.

Wpływ stymulacji kontralateralnej tonami oraz szumem szerokopasmowym na amplitudę sygnałów emisji spontanicznych.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Marta Borkowska, Iwona Wertelecka.

Audiofonologia2000; T.18, s.197-205.

Punktacja ministerstwa: 3.000

17.

Early detection of cochlear dysfunction in type 1 diabetic patients with and without microangiopathy.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Krzysztof Strojek.

J.Audiol.Med.2000; Vol.9, No.1, p.35-42

Punktacja ministerstwa: 3.000

18.

Diagnostyka i leczenie nowotworów ślinianek przyusznych w materiale II Katedry i Kliniki Laryngologii w Zabrzu w latach 1993-1997.

Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Natalia Urbaniec.

Otolaryngol.Pol.1999; T.53 supl.30, s.604-607.

Punktacja ministerstwa: 5.000

Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych:
19.

Differential expression of TNF-α, INF-1β, NF-κB  in nasal mucosa among chronic rhinosinusitis patients  with and without  polyps. 

Danuta Plewka*, Alicja Grzanka, Elżbieta Drzewiecka, Andrzej Plewka, Maciej Misiołek§, Grażyna Lisowska§, Beata Rostkowska-Nadoslka, Radosław Gawlik

Advances in Dermatology and Allergology  DOI:  10.5114/pdia.2016.63821

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.342

Punktacja ministerstwa: 15.000

20.

The efficacy of perioperative antibiotic therapy in tonsillectomy patients.

Krzysztof Orłowski, Grażyna Lisowska, Hanna Misiołek, Zbigniew Paluch, Maciej Misiołek.

Adv.Clin.Exp.Med.2016; Vol.25, No.3, p.493-503

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.127

Punktacja ministerstwa: 15.000

21.

Refractory chronic spontaneous urticaria and permanent atrial fibrillation associated with dental infection: Mere coincidence or something more to it?

Alicja Kasperska-Zając, Alicja Grzanka, Jacek Kowalczyk, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Grażyna Lisowska, Jacek Kasperski, Jerzy Jarząb, Maciej Misiołek, Zbigniew Kalarus.

Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2016; Vol.29, No.1, p.112-120

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.470

Punktacja ministerstwa: 20.000

22.

The prevalence of persistent petrosquamosal sinus and other temporal bone anatomical variations on high-resolution temporal bone computed tomography.

Paweł Bożek, Ewa Kluczewska, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski, Grażyna Lisowska.

Med.Sci.Monitor2016; Vol.22, p.4177-4185

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.405

Punktacja ministerstwa: 15.000

23.

Wpływ czynników demograficznych i schorzeń ogólnoustrojowych na występowanie nagłej głuchoty.

Agata Pala-Sadza, Grażyna Lisowska.

Ann.Acad.Med.Siles.2016; Vol.70, s.95-102

Punktacja ministerstwa: 8.000

24.

Brodawczak odwrócony – etiologia, eoidemiologia, klasyfikacja.

Monika Cielińska, Wojciech Ścierski, Paweł Sowa, Grażyna Lisowska

Otorynolaryngologia 2016, 15(2): 80-86

Punktacja ministerstwa: 8,000

25.

Cochlear function monitoring after spinal anesthesia.

Agata Janecka-Placek, Grażyna Lisowska, Andrzej Paradysz, Hanna Misiołek.

Med.Sci.Monitor2015; Vol.21, p.2767-2773

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.405

Punktacja ministerstwa: 15.000

26.

Badanie zgodności metod pomiarowych w analizie zdjęć cefalometrycznych.

Zbigniew Paluch, Robert Partyka, Grażyna Lisowska, Maciej Misiołek.

J.Stomatol./Czas.Stomatol.2015; Vol.68, No.2, p.145-158

Punktacja ministerstwa: 12.000

27.

Efficacy and Safety of AM-101 in the Treatment of Acute Inner Ear Tinnitus-A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Phase II Study.

Paul van de Heyning, Guido Muehlmeier, Tony Cox, Grażyna Lisowska, Heinz Maier, Krzysztof Morawski, Thomas Meyer.

Otol.Neurotol.2014; Vol.35, No.4, p.589-597

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787

Punktacja ministerstwa: 25.000

28.

Efficacy and safety of AM-111 in the treatment of acute sensorineural hearing loss: a double-blind, randomized, placebo-controlled phase II study.

Markus Suckfuell, Grażyna Lisowska, Wojciech Domka, Anna Kabacińska, Krzysztof Morawski, Robert Bodlaj, Petr Klimak, Rom Kostrica, Thomas Meyer.

Otol.Neurotol.2014; Vol.35, No.8, p.1317-1326

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787

Punktacja ministerstwa: 25.000

29.

Obustronne i jednoczasowe występowanie guzów Warthina w śliniankach przyusznych – opisy przypadków.

Łukasz B. Pilarz, Izabela Bronikowska, Grażyna Lisowska, Weronika Bulska, Eugeniusz Czecior, Krzysztof Tomaszek.

Stomatologia2014, nr 4, s.36-43

30.

Operacyjne uszkodzenie nerwów krtaniowych.

Postoperative impairment of the laryngeal nerves.

Maciej Misiołek, Karolina Stelmańska, Marta Twardokęs, Paweł Sowa, Grażyna Lisowska.

Pol.Przegl.Otorynolaryngol.2014; T.3, nr 1, s.15-19

Punktacja ministerstwa: 3.000

31.

Wykorzystanie badań słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w weryfikacji i obiektywizacji uszkodzeń słuchu dla potrzeb postępowania karnego.

Mariusz Kobek, Grażyna Lisowska, Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński.

Arch.Med.Sąd.Kryminol.2013; T.63, nr 3, s.194-200

Punktacja ministerstwa: 5.000

32.

Ogromny polip choanalny – opis przypadku.

Nina Rubicz, Łukasz Pilarz, Agata Pala-Sadza, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska.

Stomatologia2013, nr 1, s.23-25

33.

 

Pooperacyjne zawroty głowy związane z nadmierną długością protezki strzemiączka – diagnostyka radiologiczna.

Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Gabriela Czerwińska, Grażyna Lisowska, Ewa Kluczewska, Paweł Bożek.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2012; T.66, nr 5, s.363-367

Punktacja ministerstwa: 7.000

34.

Postępy w fonochirurgii.

Maciej Misiołek, Paweł Sowa, Wojciech Ścierski, Grażyna Lisowska, Eugeniusz Czecior, Grzegorz Namysłowski.

Mag.Otorynolaryngol.2012; T.11, z.3 No.43, s.75-80

Punktacja ministerstwa: 3.000

35.

Przydatność arytenoidektomii laserowej i laterofiksacji w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych.

Maciej Misiołek, Leszek Kłębukowski, Grażyna Lisowska, Eugeniusz Czecior, Wojciech Ścierski, Bogusława Orecka, Grzegorz Namysłowski.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2012; T.66, nr 2, s.109-116

Punktacja ministerstwa: 7.000

36.

Odległe skutki oparzenia dróg oddechowych w wyniku wybuchu metanu.

Łukasz Sikora, Maciej Misiołek, Andrzej Krzywiecki, Grażyna Lisowska, Zbigniew Paluch, Marek Kawecki, Grzegorz Namysłowski.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2011; T.65, nr 1, s.33-39

Punktacja ministerstwa: 7.000

37.

Rola tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w obrazowaniu i ocenie zaawansowania klinicznego przyzwojaków opuszki żyły szyjnej.

Paweł Bożek, Ewa Kluczewska, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2011; T.65, nr 3, s.218-227

Punktacja ministerstwa: 7.000

   
38.

Pharyngeal tonsil as new biomarker of pollution on example of barium.

Ewa Nogaj, Jerzy Kwapuliński, Hanna Misiołek, Grażyna Lisowska, Beata Rostowska-Nadolska, Stanisław Bień, Paweł Nogaj.

Pol.J.Environ.Stud.2011; Vol.20, No.1, p.167-172

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.508

Punktacja ministerstwa: 15.000

39.

Możliwości operacyjnego leczenia raka gardła dolnego.

Maciej Misiołek, Jacek Pałac, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski.

Ann.Acad.Med.Siles.2009; Vol.63, No.4, s.74-79

Punktacja ministerstwa: 4.000

40.

Wskazania do usunięcia migdałków podniebiennych.

Katarzyna Mrówka-Kata, Grzegorz Namysłowski, Henryka Mazur-Zielińska, Katarzyna Banert, Grażyna Lisowska.

Forum Med.Rodz.2009; T.3, nr 2, s.124-128

41.

Epidermoid cysts of the posterior fossa and petroclival region. Treatment and outcome.

Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Jerzy Luszawski, Tomasz Wójcikiewicz, Adam Wolwender, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Anna Zymon-Zagórska.

GMS Ger.Med.Sci2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs43

Punktacja ministerstwa: 2.000

42.

Intraoperative monitoring of hearing during posterior fossa surgery using distortion product otoacoustic emissions. Clinical study.

Krzysztof Morawski, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Stanisław Kwiek, Piotr Bażowski, Fred F. Telischi.

GMS Ger.Med.Sci2009, [4 pages], DOI: 10.3205/05esbs55

Punktacja ministerstwa: 2.000

43.

Long-term outcome and recovery factors of facial nerve function after cerebellopontine angle surgery.

Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Grażyna Lisowska, Jerzy Luszawski, Tomasz Wójcikiewicz, Agnieszka Czucza, Anna Tarka.

GMS Ger.Med.Sci2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs30

Punktacja ministerstwa: 2.000

44.

Petrosal approach in management of petrous apex meningiomas and other petroclival tumors.

Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Jerzy Luszawski, Tomasz Wójcikiewicz, Adam Wolwender, Stanisława Gierek-Ciaciura, Marek Obidziński, Grażyna Lisowska.

GMS Ger.Med.Sci2009, [4 pages], DOI: 10.3205/05esbs36

Punktacja ministerstwa: 2.000

45.

Biodegradacja węglowego implantu tchawicy w eksperymencie zwierzęcym.

Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Jerzy Nożyński, Lucyna Turecka, Maciej Misiołek, Eugeniusz Czecior, Grażyna Lisowska, Katarzyna Mrówka-Kata.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2008; T.62, nr 4, s.462-467.

Punktacja ministerstwa: 9.000

46.

Ropowica przestrzeni przygardłowej.

Eugeniusz Czecior, Piotr Pawlas, Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Maciej Misiołek, Lucyna Turecka, Grażyna Lisowska, Aleksandra Polok, Paweł Sowa.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2008; T.62, nr 4, s.486-488.

Punktacja ministerstwa: 9.000

47.

Guzy szyi – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie.

Katarzyna Mrówka-Kata, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Katarzyna Banert, Damian Kawecki.

Forum Med.Rodz.2008; T.2, nr 5, s.365-371.

Punktacja ministerstwa: 6.000

48.

Zasady leczenia ostrych zapaleń błony śluzowej gardła i migdałków.

Katarzyna Banert, Maria Wojtanowska-Rzytki, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski.

Lek w Polsce2008; Vol.18, nr 1, s.50-57.

Punktacja ministerstwa: 6.000

49.

Pharyngeal tonsil cadmium contamination in children from regions of Upper Silesia and Małopolska.

Maciej Misiołek, Jerzy Kwapuliński, Zbigniew Macioł, Ewa Nogaj, Andrzej Kita, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska.

Bull.Environ.Contam.Toxicol.2007; Vol.78 No.6, p.436-439.

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.563

Punktacja ministerstwa: 13.000

50.

Quality of life in patients operated on due to oral cavity and oropharyngeal carcinoma.

Maciej Misiołek, Zbigniew Paluch, Jerzy G. Wójtowicz, Grzegorz Namysłowski, Hanna Misiołek, Wojciech Ścierski, Eugeniusz Czecior, Grażyna Lisowska, Barbara Liśniewska-Machorowska, Paweł Sowa.

Ann.Acad.Med.Siles.2007; Vol.61 No.5, s.417-423.

Punktacja ministerstwa: 6.000

51.

Strategia leczenia guzów masywu szczękowo-sitowego.

Eugeniusz Czecior, Grzegorz Namysłowski, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski, Aleksandra Polok, Grażyna Lisowska, Katarzyna Mrówka-Kata, Bogusława Orecka, Piotr Pawlas.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 4, s.559-561.

Punktacja ministerstwa: 9.000

52.

Leczenie chirurgiczne przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci.

Maciej Misiołek, Katarzyna Mrówka-Kata, Grzegorz Namysłowski, Wojciech Ścierski, Rafał Fira, Grażyna Lisowska, Eugeniusz Czecior, Piotr Pawlas, Bogusława Orecka, Hanna Misiołek.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.814-816.

Punktacja ministerstwa: 9.000

53.

Leczenie operacyjne chorych z przewlekłym alergicznym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa.

Lucyna Turecka, Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Maciej Misiołek, Grażyna Lisowska, Eugeniusz Czecior, Aleksandra Polok, Bogusława Orecka, Hanna Misiołek.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.811-813.

Punktacja ministerstwa: 9.000

54.

Ocena wybranych biomateriałów do rekonstrukcji perforacji przegrody nosa.

Autorzy: W[ojciech] Ścierski, A. Polok, G[rzegorz] Namysłowski, M. Błażewicz, E. Pamuła, E. Stodolak, J. Nożyński, K[rystyna] Żwirska-Korczala, K. Szwarc, M[aciej] Misiołek, E[ugeniusz] Czecior, L. Turecka, G[rażyna] Lisowska, B[ogusława] Orecka.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.842-846.

Punktacja ministerstwa: 9.000

55.

Wpływ płci na poziom emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym słuchem.

Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Maciej Misiołek, Wojciech Ścierski, Bogusława Orecka, Eugeniusz Czecior.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.792-795.

Punktacja ministerstwa: 9.000

56.

Wyniki czynnościowe po leczeniu zmian zwężających światło krtani.

Bogusława Orecka, Hanna Misiołek, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Eugeniusz Czecior, Wojciech Ścierski, Rafał Fira, Paweł Sowa, Maciej Misiołek.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 5, s.872-876.

Punktacja ministerstwa: 9.000

57.

Kłębczako-obłoniak nosa i zatok przynosowych – opis przypadku.

Maciej Misiołek, Grzegorz Namysłowski, Wojciech Ścierski, Eugeniusz Czecior, Grażyna Lisowska, Dariusz Lange.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2007; T.61 nr 6, s.987-989.

Punktacja ministerstwa: 9.000

58.

Effects of vasoactive drugs on cochlear blood flow after transient cochlear ischemia.

Krzysztof F. Morawski, Grażyna Lisowska, Kazimierz Niemczyk. 

Acta Med.Mart.2006; Vol.6 No.1, p.22-27.

Punktacja ministerstwa: 2.000

59.

Ischemia – reperfusion effect on cochlear function. An animal model. 

Krzysztof Morawski, Grażyna Lisowska, Kazimierz Niemczyk. 

Acta Med.Mart.2006; Vol.6 No.2, p.16-20.

Punktacja ministerstwa: 2.000

60.

Ocena narządu słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.

Agata Hajduk, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Agnieszka Widziszowska.

Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol.2006; T.60 nr 1, s.61-66.

Punktacja ministerstwa: 9.000

61.

Przewlekły nieżyt błony śluzowej gardła – patomechanizm, postępowanie.

Maciej Misiołek, Łukasz Sikora, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Anna Skórka-Janik.

Czas.Aptekarskie2006; T.13, nr 2, s.29-30

Punktacja ministerstwa: 6.000

62.

Schorzenia laryngologiczne w zespole Turnera.

Maciej Misiołek, Wacław Jeż, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska.

Probl.Med.Rodz.2005; Vol.7 nr 2, s.23-26.

Punktacja ministerstwa: 6.000

63.

Ocena funkcji ślimaka u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.

Agata Hajduk, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Agnieszka Widziszowska.

Pol.Merk.Lek.2005; T.19 nr 111, s.304-306.

Punktacja ministerstwa: 6.000

64.

Ocena układu eferentnego ślimaka u pacjentów z guzem kąta mostowo-móżdżkowego.

Marta Anioł-Borkowska, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Stanisław Kwiek, Agata Hajduk.

Źródło: Pol.Merk.Lek.2005; T.19 nr 111, s.283-285.

Punktacja ministerstwa: 6.000

65.

Intraoperative monitoring of cochlear function using distortion product otoacoustic emissions (DPOAEs) in patients with cerebellopontine angle tumors. 

Krzysztof Morawski, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Piotr Bażowski, Stanisław Kwiek, F. F. Telischi. 

Otol.Neurotol.2004; Vol.25, No.5, p.818-825

Impact Factor ISI: 1.219

Punktacja ministerstwa: 20.000

66.

Role of mannitol in reducing postischemic changes in distortion-product otoacoustic emissions (DPOAEs) : a rabbit model. 

Krzysztof Morawski, F. F. Telischi, F. Merchant, L.W. Abiy, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski. 

Laryngoscope2003; Vol.113 No.9, p.1615-1622.

Impact Factor ISI: 1.449

Punktacja ministerstwa: 24.000

67.

Preventing internal auditory artery vasospasm using topical papaverine : an animal study.

Krzysztof Morawski, F. F. Telischi, F. Merchant, Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Brenda L. Lonsbury-Martin. 

Otol.Neurotol.2003; Vol.24, No.6, p.918-926

Impact Factor ISI: 1.073

Punktacja ministerstwa: 20.000

68.

Wpływ krążenia pozaustrojowego oraz hipotermii na emisję otoakustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca (cz.I).

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Irena Urban, Grażyna Lisowska, Janusz Skalski.

Otolaryngol.Pol.2003; T.57 nr 2, s.263-269.

Punktacja ministerstwa: 5.000

69.

Wpływ leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym oraz w okresie okołooperacyjnym na emisje otoakustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca. (Cz.II).

Krzysztof Morawski, Grzegorz Namysłowski, Irena Urban, Grażyna Lisowska, Janusz Skalski.

Otolaryngol.Pol.2003; T.57 nr 3, s.407-415.

Punktacja ministerstwa: 5.000

70.

Dynamic changes in spontaneous otoacoustic emissions produced by contralateral broadband noise.

J. Smurzyński, G[rażyna] Lisowska, A. Grzanka, G[rzegorz] Namysłowski, R. Probst.

Biophysics of the Cochlea from Molecules to Models. Proceedings of the International Symposium held at Titisee [Germany] 27.07.-1.98.2002. / Ed.: A.W. Gummer, New Jersey : World Scientific, 2003, p.488-497.

71.

Influence of the chronic renal failure on the cochlear function.

Grzegorz Namysłowski, Agata Hajduk, Grażyna Lisowska, Krzysztof Morawski, Agnieszka Widziszowska, Krystyna Nałogowska-Głośnicka.

Waves – Human – Biomedical Engineering / Ed.: R. Panuszka, Kraków : Polish Acoustical Society Division, 2004, p.85-90, Structures – Waves – Biomedical Engineering. Vol.13 No.2

ISBN: 83-516590-4-6

Punktacja ministerstwa: 12.000

72.

Assessment of the medial olivocochlear efferent system in children, pure tone 1.0 kHz and 2.0 kHz suppressive effects on transient evoked otoacoustic emission.

Krzysztof Morawski, Grzegorz Namysłowski, Iwona Kossowska, Grażyna Lisowska, Piotr Urbaniec.

Scand.Audiol.2001; Vol.30 c Suppl.52 $, p.112-115

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.652

Punktacja ministerstwa: 3.000

73.

Contralateral suppression of TEOAE in diabetic children, Effects of 1.0 kHz and 2.0 kHz pure tone stimulation : preliminary study.

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Iwona Kossowska, Grażyna Lisowska, Brygida Koehler, Przemysława Jarosz-Chobot.

Scand.Audiol.2001; Vol.30, Suppl.52, p.126-129

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.652

Punktacja ministerstwa: 3.000

74.

The hearing system in newborns from the Upper Silesia. Assessment of TEOAE depending on selected parameters of delivery disorders.

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Natalia Urbaniec, Grażyna Lisowska, Grażyna Trybalska, Grażyna Bażowska, Anna Oslislo.

Scand.Audiol.2001; Vol.30, Suppl.52, p.21-24

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.652

Punktacja ministerstwa: 3.000

75.

Latencies of the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emissions measured using a phase-gradient method in young people, in the elderly and in people exposed to noise.

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Piotr Urbaniec, Grażyna Trybalska, Grażyna Lisowska.

Scand.Audiol.2001; Vol.30, Suppl.52, p.121-125

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.652

Punktacja ministerstwa: 3.000

76.

Monitorowanie neurofizjologicznych modalności w trakcie zabiegów operacyjnych guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Doświadczenia własne.

Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Jerzy Luszawski, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Grażyna Lisowska, Adam Wolwender.

Otolaryngol.Pol.2001; T.55 nr 1, s.85-90.

Punktacja ministerstwa: 5.000

77.

An assessment of the efferent system by transient evoked otoacoustic emissions in diabetic children – preliminary study.

Krzysztof Morawski, Grzegorz Namysłowski, Iwona Kossowska, Grażyna Lisowska.

Źródło: Cent.East Eur.J.Oto-Rhino-Laryngol.Head (CEEJOHNS)2000; Vol.5 nr 1, http://www.ifps.org.pl/ceejohns/2000/3.html

Punktacja ministerstwa: 3.000

78.

Ocena amplitud i latencji 2f1-f2 DPOAE w grupie osób starszych z presbyacusis oraz osób młodych z prawidłowym słuchem.

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Piotr Urbaniec, Grażyna Lisowska.

Otolaryngol.Pol.2000; T.54 nr 4, s.423-429.

Punktacja ministerstwa: 5.000

79.

Ocena przydatności oznaczania antygenu nm 23 jako markera potencjału przerzutowego raków krtani – doniesienie wstępne.

Grzegorz Namysłowski, Andrzej Gabriel, Krzysztof Morawski, Grażyna Lisowska, Adam Ziółkowski, Wojciech Zajęcki.

Otolaryngol.Pol.2000; T.54 supl.31, s.188-190.

Punktacja ministerstwa: 5.000

80.

Rzadki przypadek laryngomucocele z jednoczesnym wystąpieniem gruczolaka wielopostaciowego krtani.

Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Krzysztof Morawski, Adam Ziółkowski.

Otolaryngol.Pol.2000; T.54 supl.31, s.98-99.

Punktacja ministerstwa: 5.000

81.

Influence of linear and nonlinear mode of click-evoked otoacoustic emissions of the efferent effect in humans.

Grzegorz Namysłowski, Grażyna Lisowska, Krzysztof Morawski, Agata Hajduk, Agnieszka Widziszowska, Marta Borkowska.

Audiology and Otolaryngology Engineering / Ed.: R. Panuszka, Kraków : Polish Acoustical Society Division, 2002, s.302-310, Structures – Waves – Biomedical Engineering. Vol.11 No.4

Punktacja ministerstwa: 12.000

82.

Ocena niepowodzeń leczenia chirurgicznego na podstawie analizy 400 przypadków chorych operowanych w II Klinice Laryngologii Śl. AM z powodu raka krtani.

Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski, Piotr Urbaniec, Natalia Urbaniec, Grażyna Lisowska.

Otolaryngol.Pol.1999; T.53 supl.30, s.185-189.

Punktacja ministerstwa: 5.000

83.

Dermoscopic assessment of skin toxicities in patients with melanoma during treatment with vemurafenib.

Rajczykowski M, Kaminska-Winciorek G, Nowara E, Samborska-Plewicka M.

Giebel Postępy Dermatologii i Alergologii 2018 Feb;35(1):39-46.

Punktacja ministerstwa: 1.757

84.

High baseline neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts worse outcome in patients with metastatic BRAF-positive melanoma treated with BRAF and MEK inhibitors.

Teterycz P, Jagodzińska-Mucha P, Cybulska-Stopa B, Mariuk-Jarema A, Kozak K, Koseła-Paterczyk H, Czarnecka AM, Rajczykowski M, Dziura R, Galus Ł, Mackiewicz J, Świtaj T, Klimczak A, Falkowski S, Suwiński R, Ziobro M, Ługowska I, Rutkowski P.

Melanoma Research 2018 Oct;28(5):435-441.

Punktacja ministerstwa: 2.381

85.

Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium nieoperacyjnym lub przerzutów w wieku≥ 70 lat.

Bożena Cybulska-Stopa , Iwona Ługowska , Marek Ziobro , Paulina Jagodzińska-Mucha , Paweł Teterycz , Hanna Koseła-Paterczyk , Katarzyna Kozak , Anna Klimczak , Tomasz Świtaj , Tomasz Szczęsny , Agnieszka Roman , Marcin Rajczykowski , Rafał Suwiński , Maciej Niemiec , Tomasz Zemełka, Sławomir Falkowski , Katarzyna Szamotulska , Piotr Rutkowski.

Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja 2017